Gozdawianka – Pod wiatr 1945-1954

Księga IX – Przeszłość nie wraca 1948-1954

1. 1948 – Szkoła w Owieśnie

2. Bielawa i powrót do domu

3. Lato 1949 – Macierzyństwo

4. 1953 – Ciemne chmury

5. Wrzesień 1953 – Przyjazd nauczycielki

6. Uczniowie i rodzice

7. Wizytacja

8. Precz z kułakami

9. Zwycięstwo PGR-u – Wieś się bawi