Daniela Maria Wawrzonkiewicz z domu Godlewska i jej dzieci

Daniela i Franciszek z dziećmi ok. 1910 r.

Lipków, ok. 1917 r. Dania, najmłodsza córka Ania i starsza Mania.

Druga córka Andrzeja Godlewskiego i jego pierwszej żony Karoliny z Gutkowskich. Urodziła się w Błoniu 21.01.1872 r. Wyszła za mąż za Franciszka Wawrzonkiewicza (1868-1929). Mieszkali razem w Lipkowie, gdzie mąż prowadził sklep rzeźniczo-spożywczy, karczmę i kuźnię. Dom znajdował się zaraz przy lipkowskim dworze (ostatni dom po lewej stronie idąc do dworku). Żadne z dzieci Godlewskiego nie doczekało się tylu potomków, co ona. Daniela urodziła ośmioro dzieci, w tym sześciu synów i dwie córki.

Autorka mieszkała u siostry Danieli przez cztery miesiące 7-10.1926 r. W tym czasie uczęszczała wraz z najmłodszą córką Danieli, Anną, na korepetycje do Babic, by przygotować się do piątej klasy gimnazjum. W Babicach odbyła się jej komunia i bierzmowanie. W latach 30. spłonęło całe gospodarstwo Wawrzonkiewiczów wraz z majątkiem. Odbudowane z pomocą rodziny i sąsiadów. Po wojnie sklep przejął GS „Samopomoc Chłopska”, a ostatecznie został on zlikwidowany na wniosek obecnej właścicielki posiadłości.

Daniela zmarła w 1954 r. Grób małżonków początkowo znajdował się przy pierwszej bramie na cmentarzu w Babicach, później prochy ich zostały przeniesione przez najmłodszego syna Władysława do grobu rodzinnego w głębi cmentarza.

Lipków ok. 1920 r. od lewej dolny rząd: Stanisław, Daniela, Maria (Mania), Antonina Godlewska. Od lewej górny rząd: Zygmunt i dwójka najmłodszych dzieci: Ania i Władek (Laluś)

Daniela, Ania i Stanisław, Lipków ok. 1939 r.

1. Kazimierz (Józef) (1897-1959) – u ojca pracował w kuźni. Poślubił Stanisławę (1906-1989), z którą miał dwóch synów: Stanisława (1925-1987), który stracił oko uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim, oraz Wojciecha (1938). Wraz z rodziną zamieszkał w pobliskim Blizne.

Kazimierz i Stanisława z synami.

Henryk i Natalia, z tyłu córka Barbara z mężem, oraz Antola Godlewska i syn Kazimierz; Babice.

2. Henryk (1899-1989) – poślubił córkę zamożnego rolnika Natalię Sotomską (1900-1990). W posagu otrzymał dom przy rynku w Babicach, gdzie prowadził sklep spożywczy. Małżonkowie mieli dwójkę dzieci: Barbarę i Kazimierza. Po wojnie mieszkali nadal w Babicach wraz z siostrą matki Sylwestrą Godlewską, która sprowadziła się do nich z Lipkowa. Sklep po wojnie został wynajęty przez GS. W 1988 r. po sprzedaży domu przeprowadzili się do mieszkania wnuczki w Warszawie.

3. Mania (Maria) (?-1984) – jako najstarsza córka miała liczne obowiązki w domu ojca. Wyszła za Bolesława Bałuta. Bolesław pracował jako cieśla (przy pracy stracił prawą dłoń). Małżonkowie mieli piątkę dzieci: Jana (jako oficer pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej), Ninę (Marię), Dankę (Jadwigę), Hannę (Annę) i Eugeniusza. Podczas wojny Bolesław pracował w fabryce broni. Po przesiedleniu po wojnie małżonkowie wraz z dziećmi osiedli w Wielkiej Woli koło Rawy Mazowieckiej, gdzie pobudowali dom i mieszkali do śmierci.

Maria (Mania) z domu Wawrzonkiewicz

Mąż Mani Bolesław Bałut

Stanisław Wawrzonkiewicz

4. Stanisław – po śmierci ojca w 1929 r. został głową rodziny. Zginął podczas II wojny światowej, a jego dziecko wcześnie zmarło.

5. Stefan (1905-1990) – w sklepie ojca był zaopatrzeniowcem i rzeźnikiem. Służbę wojskową odbywał w Rembertowie. Poślubił Jankę Lasecką (1909-2002). W czasie pobytu autorki w Lipkowie odmawiał podwożenia dziewcząt do Babic na korepetycje, gdyż podczas sprawunków spotykał się ze swą przyszłą żoną. W odwecie dziewczęta nie cerowały mu ubrań i nie prasowały bielizny. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w pobliskich Zielonkach, gdzie prowadzili sklep. Zmarli bezdzietnie.

Stefan Wawrzonkiewicz

Żona Stefana Janka z domu Lasecka 1949 r.

Zygmunt i Józefa Wawrzonkiewicz z dziećmi, od lewej: Zbigniew, Hanna i Jan

6. Zygmunt (1904-1961) – w czasie pobytu autorki w Lipkowie za swoją tygodniówkę kupował młodszemu rodzeństwu pestki słonecznika i kwas. Poślubił Józefę (1913-1983). Pracował na kolei i jeszcze przed wybuchem wojny w 1937 r. odwiedził autorkę w Klesowie. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Ełku. Zmarł zatruwszy się gazem podczas pracy. Małżonkowie mieli trójkę dzieci: Jana, Hannę i Zbigniewa.

 7. Anna (1913-1991) – podczas pobytu w Lipkowie autorka uczęszczała wraz z nią na korepetycje przygotowujące do gimnazjum. Poślubiła nauczyciela z Lipkowa Jana Zielińskiego (?-1947), z którym miała syna Jana, urodzonego w roku śmierci ojca. Podczas wojny wraz z mężem walczyli w szeregach AK. Po wojnie osiedli w Przytoku, gdzie założyli przedszkole i szkołę. Anna drugi raz wyszła za mąż za Edmunda Wójcika (1926-1997), z którym miała trójkę dzieci: Michała, Krzysztofa i Małgorzatę.

Anna z domu Wawrzonkiewicz z dziećmi, od lewej: Jan, Kryzsztof, Małgorzata, Michał; Przytok lata 50.

Władysław Wawrzonkiewicz z żoną Andzią i córką Bronisławą

8. Władysław (1915-2007) – jako najmłodsze dziecko w domu nazywany był Lalusiem. Ożenił się z Andzią. Żona pochodziła z Kaczorów i w jej rodzinnym domu małżonkowie prowadzili sklep. Mieli dwójkę dzieci: Bronisławę i Grzegorza.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *