Gozdawianka 1910-1935

Dzieciństwo autorki na Pelcowiźnie w Warszawie (do 1924 r.), pobyt u siostry w Lipkowie (1924 r.), praca i nauka w Krakowie (do 1933 r.), samotny wyjazd do Lwowa.