Biogram Janiny Romany Mroczkowskiej z domu Godlewskiej


01c Janina Mroczkowska 14.06.1931 Bronowice09.06.1910
– urodzona: Warszawa ul. Koszykowa;
19.10.1912 – pogrzeb ojca Andrzeja Godlewskiego;
1912 – przeprowadzka: Pelcowizna, ul. Jasna 30 (10.02.1916 r. wraz z przyłączeniem Bródna i  okolic do Warszawy przemianowana na Pomorską);
16.02.1918 – zameldowanie u rodziny Piotra Szulimowicza ul. Pomorska 36;
1919 – pobyt na włościach u krewnego dziedzica w okresie wojny bolszewickiej;
09.1920 – powrót na Pelcowiznę, rozpoczęcie nauki w szkole powszechnej – Szkoły miejskie nr 59 na Pelcowiźnie;
1923/24 – wizyta u siostry Wandy w Domanowie (obecnie Damanava, Białoruś);
02.1926 – ukończenie pierwszej powieści, spotkanie ze Stefanią Sempołowską;

05.1926 – zamieszkanie u siostry Danieli w Lipkowie, korepetycje w Babicach przygotowujące do gimnazjum;
10.1926 – przyjazd do Krakowa do siostry Zosi, nauka w gimnazjum, praca w kasynie oficerskim w Bronowicach;
1933 – ślub Zosi, przeprowadzka do rodziny Wężowiczów – Dąbrowa Tarnowska;
08.1934 – wyjazd do Lwowa, próba samobójcza, spotkanie z ks. Skowyrą, praca w szwalni;

03.1935 – wyjazd do Klesowa, prowadzenie stołówki i sklepu dla górników w Zawiereciu;
08.1935 – przeprowadzka do Klesowa, prowadzenie sklepu towarów mieszanych;
03.1936 – dokończenie budowy domu, uprawa działki, przyjęcie kwaterantów;
22.07.1937 – ślub z Wacławem Mroczkowskim;
17.04.1938 – narodziny córki Izabeli;
15.12.1939 – 20.03.1945 – prowadzenie niezorganizowanego tajnego nauczania w Klesowie;

03.1945 – przesiedlenie do Dobieszczyzny, praca na gospodarce, odnalezienie męża w szpitalu polowym w Bydgoszczy;
09.1946 – praca jako nauczyciel szkoły podstawowej w Dobieszczyźnie;
02.06.1949 – narodziny bliźniąt Wiesława i Zbigniewa (drugi zmarł w kilka tygodni po urodzeniu);
1953 – praca jako nauczyciel szkoły podstawowej w Owieśnie;

1954 – ostateczne rozstanie z mężem, praca jako nauczyciel, później dyrektor szkoły podstawowej w Pożarkach;
04.01.1956 – ukończenie Liceum Pedagogicznego;
03.12.1958 – eksternistyczne studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UAM w Poznaniu;
8.03.1959 – dyplom studium nauczycielskiego, kursu filologii polskiej;
18.10.1963 – Złota Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warmii i Mazur, uchwalona Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej;
20.01.1964 – dyplom magistra na UAM w Poznaniu przyznany na podstawie pracy: „Poezja Warmii i Mazur w latach 1920-1933 na tle polskiego piśmiennictwa na Warmii i Mazurach”;

1965 – praca jako nauczyciel szkoły średniej w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie;
24.12.1968 – śmierć męża, uczestnictwo w pogrzebie w Dobieszczyźnie;
18.10.1973 – Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną;
16.06.1975 – Złota Odznaka ZNP;

1975 – przejście na emeryturę;
01.08.1980 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania;
28.09.1983 – Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r.;
10.06.1985 – Odznaka ZNP za tajne nauczanie;
12.01.1993 – śmierć w domu córki w Olsztynie.

The last comment and 2 other comment(s) need to be approved.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Click here to add your own text