Mieczysław Paweł Lech Godlewski

Mieczysław Godlewski w Pułku Strzelców Konnych (Wołkowysk lata 20.), w mundurze wojsk Andersa (Anglia 1947 r.)

Urodzony w Boguszycach[1] 01.01.1907, zarejestrowany w Błoniu, a ochrzczony 22.07.1908 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie. Należał do trójki najmłodszych dzieci Andrzeja Godlewskiego.

Uczęszczał do szkoły powszechnej na Pelcowiźnie, z której został wyrzucony za awanturę z ks. katechetą Kucharewiczem. Niespokojna natura  Mieczysława sprawiała, że rzucał pracę i rozjeżdżał się po Polsce. Terminował u ogrodnika, bednarza, stolarza, zawędrował w białostockie, gdzie pasał krowy. Dłużej, od 1921 r., pracował  u kowala w Babicach. Pracę załatwił mu Franiszek Wawrzonkiewicz, brat siostry Dani z pierwszego małżeństwa ojca.

Trzyletnią służbę wojskową odbył w trzecim pułku strzelców konnych w Wołkowysku. Jako kawalerzysta brał udział w zawodach jeździeckich. Tam przeżył zawód miłosny, gdy zmarła dziewczyna, z którą planował wziąć ślub. Karierę wojskową pokrzyżował mu upadek z konia podczas zawodów jeździeckich i długa rekonwalescencja po nim. Po ukończeniu służby wojskowej pracę u kowala w Domanowie załatwił mu Antoni Górecki, mąż siostry Wandy.

Pomnik poległych Polaków pod Monte Cassino – ze zbiorów Mieczysława Godlewskiego

27.05.1939 r. w parafii Iwacewicze poślubił Andzię Ławrusiewicz, Polkę z Tarnowa, dużo starszą od siebie, już po przejściach małżeńskich. Żona była ślepa na jedno oko. Długo przed ślubem Mieczysław opiekował się gospodarstwem, własnością żony, gdzie otworzył kuźnię. Przed wojną miał już trójkę dzieci: najstarszego syna (rozstrzelanego tuż po wojnie przez NKWD za nieprawomyślność), córkę Jankę i malutkiego synka (zmarł w pierwszych dniach wojny, po odejściu ojca).

Po wybuchu wojny żegnany przez Wandę Mieczysław wyruszył do swojej jednostki w Wołkowysku. Andzię i dzieci zabrała siostra Czesia do Pińska. Za udział w walkach obronnych został aresztowany i wysłany na Sybir do łagrów, skąd uciekł z kilkoma towarzyszami (większość zginęła podczas dezercji). Gdy tworzono armię Andersa, przyłączył się do wojska do jednostki pancernej. Jednak nie doszedł wraz z towarzyszami broni pod Bolonię. Mieczysław został ranny w brzuch pod Monte Cassino. Podczas operacji stracił znaczną część żołądka. Po długiej rehabilitacji w Anglii osiedlił się w Holandii. Został odnaleziony przez siostrę Wandę w latach 70-tych i od tego czasu regularnie odwiedzał siostry i zapraszał do siebie członków rodziny. Ostatni raz odwiedził Polskę w 1996 r.

Mieczysław Godlewski  w swoim domu w Eindhoven (Holandia), 1992 r.

Córka Mieczysława, Janka (Pińsk)

[1] Kościół św. Stanisława Biskupa w Boguszycach ufundowany przez Wojciecha Boguskiego, wybudowany w roku 1558, drewniany, 3-nawowy, kryty gontem. Jeden z cenniejszych okazów drewnianych kościołów na Mazowszu.

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *