Oaza 1935-1945

Księga III – Władza niemiecka 1941

1. Wkroczenie władzy niemieckiej

2. Getto w Klesowie

3. Szmugle

4. Tragedia narodu Izraela

5. Bandy ukraińskie i pogrom ludności polskiej

6. Aresztowanie mężczyzn z Klesowa

7. Oskarżenia

8. Koniec rządów niemieckich