Gozdawianka – Oaza 1935-1945

Księga VI – Władza niemiecka 1941

1. Wkroczenie władzy niemieckiej

2. Wywózka młodzieży do Niemiec

3. Tajne nauczanie

4. Getto w Klesowie

5. Tragedia narodu Izraela

6 Bandy ukraińskie

7. Pogrom ludności polskiej

8. Aresztowanie mężczyzn z Klesowa

9. Praca sztygara

10. Szmugle

11. Huta Stepańska

12. Kradzież bydła

13. Domowe wizyty – zapowiedź wycofania się okupanta

14. Koniec rządów niemieckich