Gozdawianka – Pod wiatr 1945-1954

Księga VIII – Chata pod słomianą strzechą 1945-1948

1. Marzec 1945 – Repatriacja

2. Baraki w Jarocinie

3. 8 maja 1945 – Koniec wojny

4. Osiedlenie

5. Powojenny obraz Warszawy i Krakowa

6. Bydgoszcz – wrażenie pierwszego spotkania

7. Gospodarskie porządki

8. Powrót męża

9. „A bodajeś cudze dzieci uczył”

10. Wiosna 1946 – Uprawa poznańskiej ziemi

11. Lato 1946 – Przyjazd teścia

12. Zakupy w Szczecinie

13. 1947 – Kupno koni

14. Trudny wybór

15. Przeszłość nie wraca