Gozdawianka – Oaza 1935-1945

Księga V – Władza radziecka 1939

1. Mobolizacja

2. 17 września 1939 r. – Wkroczenie władzy radzieckiej

3. Nowe rządy

4. Biuro paszportowe i „Zagod-Skot”

5. Bieżanka

6. Kościół

7. Czerwiec 1941 r. – Wycofanie się władzy radzieckiej