Oaza 1935-1945

Księga II – Władza radziecka 1939

1. Mobolizacja

2. Wkroczenie władzy radzieckiej 17 września 1939 r.

3. Nowe rządy

4. Biuro paszportowe i „Zagod Skot”

5. Bieżanka

6. Kościół

7. Wycofanie się władzy radzieckiej